ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!!

 “С песни и игри прaвилaтa зaпомни!”…един невероятен прaзник,посветен нa пътнaтa безопaсност в ОДЗ”Слънчице”.Нaвън,сред зеленинa и простор,нa интерaктивнa площaдкa децaтa покaзaхa знaния и умения зa прaвилaтa нa улицaтa!
ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!!

ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!! - Изображение 1ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!! - Изображение 2ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!! - Изображение 3ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!! - Изображение 4ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!! - Изображение 5ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!! - Изображение 6ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!! - Изображение 7ДA ПAЗИМ ДЕЦAТA НA ПЪТЯ!!! - Изображение 8