ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ

Участие на най-малките в концерта за съхраняване на българските традиции и обичаи.
Малки, разноцветни яйчица с грейнали лица!
Герести петлета и кокошки с пъстри опашлета! И пиленце малко и игриво от яйцето се излюпило…
И усмивки, радост, красота грееха днес по нашата земя!

НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - Изображение 1НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - Изображение 2НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - Изображение 3НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - Изображение 4НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - Изображение 5НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - Изображение 6НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - Изображение 7НАЙ-МАЛКИТЕ В КОНЦЕРТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ - Изображение 8