ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

21.11.2021 г. - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия❗
???????????? Чрез ,,Посланията на есенния лист" и детски рисунки се включихме в кампанията да дадем надежда за живот без произшествия на пътя, раздавайки на водачите на превозни средства послания!
Защото от всички нас - и големи, и малки зависи намирането на верния път към опазване здравето и живота на пътя❗
Нека се движим безопасно!
Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя!
Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша ОБЩА отговорност!