ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

АКО ТЕ НЯМАШЕ ТЕБЕ ЗЕМЯТА - ГРУПА КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ

 “Ако те нямаше тебе Земята” – Децата от групата отбелязаха Денят на Земята с песни, танци и игри. Не е достатъчно две ръце да се грижат за нашата планета. Нужни са усилията на всички хора по света. Да съществуваме в хармония с нея ние трябва да се грижим за всички живи същества. “Разделно, разделно, събирайте разделно, което ще рече всичко по отделно”. Да изчистим нашия дом, детска градина, улица и всяка алея трябва да събираме отпадъците в контейнери с различен цвят. Синьо, жълто и зелено вие разберете кое къде и изхвърлете. “Раждането на Земята е едно звездно чудо”. Ще можем ли да го съхраним и предадем на нашите деца?!