ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Още един вълнуващ ден от юбилейния календар на детската ни градина! ????
Децата от подготвителните групи под умелото ръководство на преподавателката по английски език Красимира Илинова демонстрираха пред родителите си своите знания в ранното чуждоезиково обучение, играейки и забавлявайки се!
Чрез подходящи интерактивни задачи, флаш карти, кратки етюди, песни и игри възпитаниците ни показаха богат речник от думи по различни теми - семейство, природа, околен свят, математика.
За отличното представяне и положените усилия през учебната година децата получиха грамоти и сертификати