ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

БЕСЕДА С УНИФОРМЕНИ СЛУЖИТЕЛИ

Днес се проведе беседа с униформени служители, сектор Пътна полиция за безопасностите на улицата и необходимото предпазно поведение с децата.