ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 2015

Скъпи колеги, честит празник!
Започва нова учебна година, едно ново начало за всеки от нас и нашите възпитаници!
Нека си пожелаем много здраве, търпение и обич!
Нека имаме самочувствие на хора, които възпитават и обучават идното поколение!
Ние сме хората, които ще възродим българските традиции, ще покажем какво значи морал, морални ценности и родолюбие!
УСПЕХ на всички по трудния път към знанието!!!