ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА

Възможностите на новите технологии в образованието вече са реалност при нас! Благодарение на подкрепата на Министерството на образованието и науката, Община Велинград и кмета д~р Костадин Коев се оборудвахме с ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА!
Съвременно пособие с визуализирана система за онагледяване и усвояване от децата на преподавания материал!За мъничетата са осигурени таблети за индивидуално ползване!
Педагогическата колегия премина практическо обучение за внедряване на иновативните методи на обучение в ДГ”Слънчице”!
БЛАГОДАРИМ!