ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

 

❗На 07.09.2021г. /вторник/ детската градина и ясла отваря врати за своите възпитаници!????
По един или друг необичаен начин учебната година ще започне! Отвъд вируса, въпросите без отговори, различните безумни сценарии, тоталното объркване, естествените страхове, маските, дистанцията...всяко дете трябва спокойно и щастливо да влезе в учебното заведение!
Наша е задачата да направим стъпките му уверени и стабилни и да запазим най- ценното - ЗДРАВЕТО!
Да не забравяме да спазваме въведените противоепидемични мерки в условията на COVID-19❗
???? Спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно,
но физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи, както и между персонала на отделни групи.
???? Ограничено до минимум е влизането на педагог в чужда група!
???? Относно родителите и персонала на детската градина – задължителна е дистанцията!
???? Носенето на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителската стая, методичен кабинет, административните помещения) – от директор, всички учители, педагогически специалисти, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен персонал в т. ч. и от външните за институцията лица!
???? Задължително е носенето на маски на открито от родителите на територията на ДГ!
???? Родители не се допускат в сградата на детската градина!
Когато това е наложително, той/тя следва да носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане!
???? Не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската градина или ясла!
???? Приемът на деца в детската градина се извършва на обособените за целта места / пред входовете на ДГ/, осигуряващи отстояние на най-малко 2 м. между родителите, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина!
???? Приемът се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем, като в случай на констатиране на признаци на заболяване детето не се приема.
???? Спрямо дезинфекцията на повърхностите и проветряване – те се извършват два пъти на ден и на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.!
???? Във всички санитарни помещения и тоалетни се следи за изразходването и своевременно осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и се осигурява регулярно изхвърляне на боклука!
???? Минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често за поне 10 мин на всеки астрономически час в работния ден.
???? Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба, като се използват индивидуални кърпи за ръце и еднократни чаши
/картонени/ за вода за всяко дете!
???? Нека бъдем отговорни към своето здраве и това на другите!
Апелираме към всички родители да не водят детето си, ако:
????някой член на семейството или детето има симптоматика на заболяване;
????има кой да се грижи за детето в къщи.
Благодарим за разбирането!
Бъдете здрави!
Очакваме ви!????