ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

???? ВАЖНО! ????
❗Какви документи са необходими за постъпване на децата в детската градина и ясла за учебната 2021-2022г.:
❗За новоприетите деца в детската градина се изискват следните документи:
✅ здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
✅ отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
✅ изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
✅ медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
❗За новоприетите деца в ЯСЛАТА се изискват следните документи:
✅ здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
✅ отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
✅ изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
✅ изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
✅ медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.
❗При децата, които ВЪЗОБНОВЯВАТ посещенията си в детската градини и ясла, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,
✅ родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
✅ при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.