ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА ПЛОЩАДКА

Днес в нашата детска градина, богата на зеленина, овощни дървета и храсти беше открита новата площадка “Сбъднати мечти” по спечелен проект към ПУДООС по идея на малчуганите от подготвителна група. Днес техните мечти от детските рисунки оживяха и се превърнаха в реалност.
Гости на тържеството бяха родители, заместник кмета господин Янчев, Госпожа Стефанова – началник отдел ОКВ, госпожа Велева и госпожица Ташева, госпожа Фърцова.
Днес балони весели, от вятъра понесени
известиха по земята за игрите на децата.
Госпожа Петричева – директор на ДГ изказа своята благодарност към представителите на Община Велинград, родителите – нашите верни приятели и колектива на детската градина.
Да ни е честита новата площадка, да са здрави нейните слънца!