ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ПРИКАЗЕН СВЯТ НА МОЕТО ДЕТСТВО 2015

На добър път, мили деца! Следвайте мечтите си! Вървете смело към своя връх!
   Ще ви препъват крайпътни камъни, но вие не се страхувайте. Вървете смело напред! Дори и да паднете, станете и напред продължете! Мечтите свои сбъднете!!!