ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЕДЕН КОНКУРС В ОДЗ СЛЪНЧИЦЕ ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА КАРТИЧКА И БИТОВА СУРВАЧКА

Наградени за сурвачка: Ивенна Филипова, Габриела Додникова, Емилия Кадьова, Ивайло Трендафилов, Емил Дремалов. 
 
Наградени за картичка: Мария Коцева, Любка Мицина, Светослав Лазаров.