ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

СЪМЕСТНА АКЦИЯ НА ОДЗ СЛЪНЧИЦЕ И ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

4600 Велинград

Ул. „Цар Самуил“ № 2а

Тел: 0359/ 50344

Е-mail: velingrad cop@abv.bg

АКЦИЯ

ЦОП – Велинград организара акция за набиране на дрехи, с която да подкрепи своите клиенти в неравностойно положение.

Включете се и Вие!

Къде: Център за обществена подкрепа – в сградата на бившия „Родопски пансион“ – 1 ет.

Кога: Всеки работен ден от 8,30ч. до 17,00ч.