ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Съвместна инициатива с учениците от IVа и IVб клас при ИСУ "Васил Левски", послучай великденските празници.
Благодарим за гостоприемството и положителните емоции!