ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ШАМПИОНИ 2014

“Шампиони” – Участие на децата от ОДЗ “Слънчице” в детския турнир на детските градини София 2014г.

Трудът и старанието, които положиха малките футболисти бяха наградени с купа.
Браво, малки шампиони! Покорявайте още много върхове!