ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

СРЕЩА С ПОЛИЦАИТЕ ОТ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

Днес децата от ОДЗ “Слънчице” се срещнаха с полицаите от Пътна полиция. Те разказаха на децата за правилата за безопасно движение по пътищата. А нашите възпитаници показаха колко много знаят за тези правила и безопасното поведение на улицата.