ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия. Повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по пътищата.