ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Участие в Проект "Цветове на многообразието"

Децата участваха в интерактивни игри и спортни дейности на открито по Проект "Цветове на многообразието", който се реализира от Сдружение на младите психолози в България с финансовата подкрепа на Програма "Еразъм +".

Планирани са още много разнообразни дейности в нашата детска градина: танци, музика, театрален ден, рисуване, арт-техники, чужди езици и други формати за пресъздаване на традиции, обичаи и занаяти, организирани от европейски доброволци.

На вниманието на родителите!

Всеки четвъртък между 09.30 - 11.00 ч. в двора на ДГ "Слънчице" ще се състоят дейности по проекта за Вашите деца!

Очакваме Ви с нетърпение!