ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители, 

Моля да се запознаете  с някои важни моменти по отношение на организацията на работа по време на епидемиологичната обстановка при отваряне на ДГ  на 01.06.2020г. Правилата да изцяло в подкрепа на здравето на Вашите деца и са част от мерките за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на дицата.

Предвид извънредната епидемична обстановка, Ви информираме за Вашите задължения при посещение на ДГ „Слънчице”:

 

  1. Посещението на децата в детската градина в периода на извънредна епидемична обстановка става след декларирано информирано съгласие, изразено от законните представители на децата.
  2. Ежедневно трябва да информирате учителите в групата за присъствието и продължителността на дневния престой на детето Ви.
  3. Не се допуска водене на детето в детската градина , когато забележите признаци на заболяване.
  4. Спазвайте необходимата дистанция при водене на детето Ви в детската градина с другите семейства (2 метра отстояние).
  5. Организирайте незабавното взeмане на детето от детската градина в случаите, когато бъдете уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване.
  6. Придружавайте детето си до детското заведение, без да влизате в сградата.
  7. Осигурете два броя маски, в случай че носенето им е по препоръка на личен лекар.
  8. Осигурете плик в който да се поставят обувките след събуване , както и плик за пантофите, които се почистват всеки ден у дома след престоя в детската градина
  9. Осигурете мокри кърпички на алкохолна основа.
  10. За Вашата безопасност след вземане на детето веднага напуснете двора на детското заведение без да ползвате уреди, пейки и катерушки.

 

 От ръководството