ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ЗАПОМНЯЩА СЕ ВИЗИТА В ДГ СЛЪНЧИЦЕ

Запомняща се визита в ДГ”Слънчице” от старши експерт по предучилищно възпитание — РУО, гр.Пловдив Добринка Минева, директори на детски заведения и преподаватели.
Дискутирани бяха важни теми, обмениха се идеи, касаещи учебно — възпитателният процес в детските градини.
Срещата бе ползотворна, наситена с позитивизъм и споделеност!