ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ЗОВ ЗА ДОБРО

Уважаеми родители, приятели и всички добри хора!
Моля, помогнете на едно дете в беда!
Едно дете, което е наш бивш възпитаник, понастоящем ученик в СОУ “Васил Левски” – ИДРИЗ ПАШАЛИЕВ! Молим всеки, кой колкото може да отдели от личния си бюджет и дадем шанс на едно дете да живее!