ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Група "Бамби"

Нашето мото: Ученето е забавление! Учим, пеем и играем и за света много знаем!
Ний “Бамби” се наричаме
и игрите най-обичаме.

 

Мисия: Съхраняване уникалността на детството и  откриване тайните на големия и чуден свят. 

 

Екип на групата:

Фатме Чаушева- старши учител

Анна Петричева- старши учител

Магдалена Натова-Темелкова-помощник-възпитател

 

Групата се състои от 33 деца. 

Основните насоки във възпитателно – образователната работа в групата са:

  • формиране на личностно самосъзнание, чувство за
    отговорност;
  • индивидуален стил на дейност и поведение.

 

Групата има и facebook страница:

https://www.facebook.com/