ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

История

Детска градина„Слънчице“ отваря врати на 03.03.1973г.

Първоначално работи с 4 групи,а през 1981г.се откриват още 2.

В момента детското заведение работи със 7 групи-1 яслена и 6 градински.

За тях се грижи персонал от 26 човека.

Името на ДГ е символ на светлина,топлота и обич.

Ръководени от стратегическите предизвикателства на предучилищното

възпитание и подготовката на децата за училище,

ДГ„Слънчице“ чертае своето бъдеще като образователно-възпитателна институция

с конкурентно утвърждаващ се облик със съвременен поглед за развитие на индивидуалната детска личност.