ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Яслена група "Снежанка"

     Медицински сестри:

Светла Гинчева

Здравка василева

    помощник - възпитател:

Биляна Дивова