ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Материална база

Детска градина „Слънчице“ е еталон за съвременно и модерно детско заведение.

Разполага с две сгради,отлично поддържан двор  с обособени площадки за  всяка група с много зеленина,

дървета,тревни площи и съоръжения за детски игри.

Има две игрища и терен за площадка по БДП.

Материално-техническа база в ДГ :

*просторни занимални,уютни спални и отделни санитарни помещения

*кухненски блок и пералня

*оборудван физкултурен салон

*здравен кабинет

*кабинет за допълнителни педагогически услуги

*стая за обучаеми деца със СОП

*ИКТ среда-интерактивна стая /мултимедия,интерактивна дъска/,

компютри във всяка група, принтерни устройства,копирни машини,озвучителна уредба и др.

*библиотечен фонд/периодичен печат,научна литература,утвърдени учебни помагала/

*методични кабинети

*архив