ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Прием

Условията и редът за записване ,отписване и преместване на дете в ДГ "Слънчице" се осъществява съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на дете в ДГ на територията на Община Велинград.