ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Екип

ДИРЕКТОР И АДМИНИСТРАЦИЯ:

*Боряна Петричева - ДИРЕКТОР

*Елеонора Радичева-завеждащ административна служба

*Виолета Шолева- домакин

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА КОЛЕГИЯ:

*Веселина Кацарова- старши учител

*Красимира Бурдина – старши учител

*Спаска Радева- старши учител

*Весела Цинцева-учител

*Величка Илиева- старши учител

*Иванка Ищева- старши учител

*Анна Петричева-старши учител

*Фатме Чаушева- старши учител

*Наташа Борикова- старши учител

*Росица Бояджиева- старши учител

*Гергана Комитска- учител

*Сузана Галенова- учител

*Анелия Клашнова - учител

 

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ:

*Къдра Лещарова

*Марияна Велчева

*Румяна Чолакова

*Биляна Дивова

*Биляна  Бицина

*Магдалена Темелкова

*Иванка Чунчева

 

МЕД.СЕСТРИ:

Здравка Василева и Гергана Стоименова

 

ДРУГИ:

*Фани Салкина-главен готвач

*Фатме Алендарова- помощник-готвач

*Айше Юрукова -помощник-готвач

*Георги Чунчев- огняр