ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Във връзка с Националната седмица на четенето на територията на Велинград се проведе мероприятие организирано от МОН Регионално управление Пазарджик – Ателие за споделяне на добри педагогически и обществени практики за насърчаване на четенето/опит на педагози от училища, детски градини и ЦПЛР, библиотеки и читалища/.

   Гости на мероприятието бяха Валентина Кайтазова – Началник на РУО Пазарджик, Марияна Гигова- старши експерт Предучилищно Възпитание, регионален инспекторат Пазарджик, представители на общината, директори и учители.
      Децата от ДГ “Слънчице” представиха музикален спектакъл “Приказка в приказката” и получиха подаръци, осигурени от МОН Регионален инспекторат Пазарджик.