ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОДЗ СЛЪНЧИЦЕ 2014

Здрава и успешна да е тази учебна година! Да е богата на усмивки, радост и веселие в този чуден слънчев дом!