ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

"Огънят - приятел и враг!"????????????
Бързи, смели и обучени
на правилата сме научени!
Всички в обстановката се ориентирахме
и адекватно реагирахме!
Практическо проиграване на действия при пожар и последваща евакуация ❗ ???? ????
Тренировъчните дейности се осъществиха съвместно с огнеборците от РСПБЗН - гр. Велинград.
Участваха децата на ДГ"Слънчице" и ДГ" Радост" и персонала на двете детски заведения.
След проиграването на симулираното бедствие децата с вълнение разгледаха и се запознаха с противопожарната техника и облекло.
Впечатлиха се от силата на водната струя при демонстрация на гасене на пожар.
С интерес слушаха и участваха в беседа с екипа на районната противопожарна служба.
????????????Целта на днешното обучение бе персоналът да затвърди правилата за безопасно и бързо извеждане на децата извън сградата, а децата да придобият определени знания и навици за реагиране в случай на пожар!????????????‍????
Благодарим на огнеборците за емоциите и полезните съвети!????