ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ПРАЗНИК НА КАРТОФИТЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТA

 

Участие на децата от трета група с учители: В. Илиева и Ив. Ищева, с помощник възпитател: Б. Дивова

 

С песни и сръчни ръце друснахме хорце, майсторихме от картофи красоти да помогнем на добри души. Зарадвахме всички, и хора и птички.

 

Благодарим най-сърдечно на домакините за поканата и вкусните ястия.