ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Ползотворна и наситена с положителни емоции бе работната среща за обмяна на добри практики и методическа подкрепа на директорите на детски градини и детски учители за работа с интерактивни средства в педагогическа ситуация.
Гост бе старши инспектор по предучилищно образование към РУО - гр.Пазарджик Марияна Гигова.
Главен учител Величка Илиева проведе пред аудиторията педагогическа ситуация по математика с децата от IV подготвителна група.
Атрактивно бе въвеждането на темата чрез вълшебната приказка "Красавицата и звяра". Работата с интерактивната дъска, забавните игри, песните и стихчетата бяха интересни и доставиха емоции на децата и присъстващите.
Благодарим на всички, които уважиха събитието!