ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ СЛЪНЧИЦЕ

На 05.04.2017г. се състоя Заседание на Обществен съвет към ДГ”Слънчице” съвместно с педагогическата колегия и Директора на Детското заведение Боряна Петричева.Срещата бе ползотворна в дух на взаимно сътрудничество и подкрепа!