ДГ Слънчице
Детска градина в град Велинград

Здравей, любима детска градина!
Ти слънчев дом за всички все така бъди!
Душите просветлявай с паметни следи!
Живейте волно, в добротворчество, деца!
Носете нежна обич, усмивки, красота!
Учители, пътеводители добри,
любов дарявайте с грейнали очи!
И нека да запазим вечния стремеж
светът ни да е мирен, смислен, чист и свеж!
Светлей, детска градина! Посока ни бъди!
Води ни смело към духовни висини!
Да може в нашата мила родна страна
да живеят и растат достойни личности!
Деца от светлина!????????????????????